Themadag zaterdag 12 november 2011

12 november 2011


Als u op deze link klikt dan ziet u het volledige affiche van de uitnodiging.

Inleiders met thema:

Pater Standaert: lezing over de geschiedenis van Beuron (De Beuroner Kongregation) en het specifieke van de Benedictijnse spiritualiteit.

Prof Dr. Ilse Kerremans: Toelichting op de verhouding Edith Stein en Abt Walzer en de vraag waarom zij specifiek voor de Karmel gekozen heeft  niettegenstaande alle kontakten met de Benedictijnen.

 


ilse1   

            6. Themadag zaterdag 12 november 2011.

 

Mede dankzij hetfoto-pater-standaert  organisatie team, de Heer van Vugt en Mevrouw Stassen-Muyrers, de organisatie van “De Egthe “ Harold Maessen en  Yvonne Verkuijlen in samenwerking met bestuursleden van onze Stichting, is de Edith Stein Themadag weer buitengewoon  goed geslaagd!

Met 115 bezoekers mogen wij deze dag weer in de annalen van onze geschiedenis bijschrijven.

 Het welkomstwoord door Mijnheer Pastoor, bevatte o.m. de bezoeken van Edith Stein aan de monniken te Beuron.

“Op het moment dat in de kloosters de Metten gebeden wordt, is zij hier present.
Het licht van de dageraad zal haar kleuren.
Zij zal haar naam als Matutina – de vrouw die vroeg op is, de waakzame – alle eer aandoen. Letterlijk “door de hemel verlicht”

De Burgemeester van Echt-Susteren, de Heer Drs. Jos Hessels nam daarna het woord om, officieel namens de gemeente  een woordje te spreken en de deelnemers welkom te heten.
De Heer Hessels heeft onze Stichting al verschillende malen bezocht, o.m. met de Ridders van het H. Graf.
Hij sprak zijn respect en waardering uit voor onze organisatie. Omdat hij op de datum van onze themadag zijn huwelijksdag ( 23 Jaar ) herdacht, was het voor hem moeilijk om de middag aanwezig te zijn.
Volgend jaar zal hij dit  beslist doen.

Het commentaar van de gasten voor Mevrouw Kerremans en Pater Benoît was meer dan lovend.

Verrassend, ontroerend en een bijzonder hoog niveau, aldus de enthousiaste luisteraars.

De  reactie van pater Benoît Standaert :

“De opzet en de omlijsting van dit gebeuren! Prachtig!
Pater Benoît heeft ons zijn referaat verzonden, toestemming tot publiceren heeft hij ons eveneens gegeven.

De reactie van  Mevrouw Ilse kerremans:

De bewondering van P. Benoît voor de inzet van de Stichting Dr. Edith Stein is bijzonder groot, met recht en rede. Het is onvoorstelbaar hoe snel hij zich ingewerkt heeft
in het leven en werk van Edith Stein en ik zou daarom toch willen voorstellen dat u hem verder betrekt bij de inzet van de Stichting.

Ook van Ilse hebben wij haar referaat ontvangen.

Mijnheer de Deken zal deze beide referaten comprimeren voor het vriendenblad.

Het dankwoord van secretaris bevatte o.m. de tekst:

Edith Stein trekt in toenemende mate de aandacht,  in steeds grotere kringen wordt zij als een vrouwenfiguur van grote noblesse geëerd.
Een van haar vele  grote prestaties op intellectueel en cultureel gebied was o. m. dat zij er in slaagde om, uitgaande van de klassieke antropologie, scherpzinnig, maar ook omzichtig, de vrouw los te maken uit de rollen die haar traditioneel toebedacht waren.
Daarbij was ze – volgens haar leidsman te Beuron,  Abt Raphael Walzer, de eenvoud en natuurlijkheid in persoon.
Edith Stein een vande  grote historische figuren van de vorige eeuw. In die zin kan zij ook een voorbeeld zijn voor vele onderwijzers en docenten die zich in deze, bepaald niet gemakkelijke tijden – met hart enziel inzetten voor hun leerlingen.
Als saillant detail van deze geseculariseerde tijd kan ik hier ongetwijfeld aan toevoegen dat, de vele inspanningen van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, geen  school in Echt – Susteren  de naam van Edith Stein draagt.
Jammer, omdat  haar leven en voorbeeldfunctie toch absoluut een boodschap bevat voor deze tijd.

Na een bijzonder interessante themamiddag  warden bloemen aangeboden en nog enkele vragen door de referenten beantwoord.

Een foto- impressie:

img_1238-pater-no2 img_1242-ilse-no-2 img_1244-zaal-no2


Zoeken