Hoge Pauselijke onderscheiding voor ons bestuurslid de heer F. Stassen te Echt- Susteren

25 oktober 2010


Op zondag 25 oktober heeft de heer Frans Stassen uit Echt- Susteren uit de handen van pastoor R. Kanke van de parochie H. Landricus de hoge pauselijke onderscheiding  ‘Ridder in de Orde van de H. Paus Silvester’ ontvangen.

Actief in kerk en maatschappijde-heer-f

Toekenning van deze bijzondere onderscheiding aan de heer Stassen  vond plaats als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de vele verdiensten, welke hij Pro Deo de gemeenschap heeft bewezen en nog bewijst met name op kerkelijk, sociaal-maatschappelijk en cultureel  gebied!

Vooral voor het behoud van het kerkelijk erfgoed heeft de heer Stassen zich met hart en ziel ingezet en als geen ander heeft hij bewerkstelligd dat dit cultureel erfgoed niet verloren mag gaan.

Als kerkmeester en  bouwkundig gedelegeerde van het kerkbestuur  zorgde hij voor diverse vakkundig uitgevoerde restauraties aan de door een aardbeving geteisterde monumentale
H. Landricuskerk ,  een pronkstuk voor de parochie en  gemeente.

Op initiatief en onder zijn bezielende leiding  heeft het  kerkbestuur  in 2004 een voormalige basisschool gekocht, grondig gerenoveerd en werden  een  aantal ruimten ter beschikking gesteld  aan  een talloze verenigingen.

Met name de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL. beschikt sindsdien over een representatieve  locatie , uitermate geschikt voor de ontvangst van de vele pelgrims. Mede door zijn inzet is hij een onmisbare schakel in het promoten van het gedachtegoed van Edith Stein,  zowel nationaal als internationaal.

De restauratie en verfraaiing van de uit 1691 stammende kapel van O.L. Vrouw van Schilberg te Echt  werd onder zijn regie uitgevoerd.De kapel van Schilberg vormt een begrip voor de inwoners van Echt en verre omgeving. Zij zoeken daar hun toevlucht bij Maria in tijden van nood en persoonlijk leed en komen er om haar te danken voor gebedsverhoring De uitstraling van de kapel heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de jaarlijks vele duizenden bezoekers van heinde en verre,
Het is onmiskenbaar dat de heer Stassen door zijn grote inzet en enthousiasme daaraan in belangrijke mate heeft bijgedragen en nog steeds bijdraagt.

De totaal vervallen gebedskluis van het plaatselijke Karmelklooster  is op zijn initiatief en kosten  herbouwd

Zo hadden ook diverse kapelletjes in de omgeving zijn bijzondere aandacht .

Zijn actieve deelname aan een aantal instellingen en verenigingen onderstrepen zijn maatschappelijke  betrokkenheid.

Kortom: Een terechte toekenning  van deze bijzondere onderscheiding aan de heer Frans Stassen.

 

 


Zoeken