Ontvangst 15 Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem met partners.

16 november 2008


Op zondag 16 november 2008 ontvingen wij 15 Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem met partners. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een lekenorganisatie van Heren en Dames alsook geestelijken. Zij staat onder de persoonlijke bescherming van de Paus en is erkend als rechtspersoon onder het kerkelijk en internationaal recht. De Orde geniet erkenning in 25 staten, waaronder België.  Sinds 1 februari 1996, bezit de Orde de status van rechtspersoon in de Staat Vaticaan, met centrale zetel in Vaticaanstad.  De Orde telt ongeveer 21.000 leden wereldwijd, gegroepeerd in 54 Landscommanderijen of Magistrale Delegaties.

De Ridderorde van het Heilig Graf is een stille kracht bij de ondersteuning van de Christenen in het Heilig Land, of zij nu onder Palestijnse, Israëlische of Jordaanse autoriteit vallen.

Georganiseerd werd het bezoek naar Echt door  Drs. Jos W.M.M.J. Hessels

Lid Tweede Kamer der Staten Generaal tevens Ridder van het Heilig Graf.

In het gezelschap bevonden zich o.m. de Landscommandeur, de Heer Godfried Prieckaerts en de H.E.H. Pastoor Deken Mgr. M. Hanneman van de St. Servaas basiliek te Maastricht

 

Het gezelschap arriveerde  ca. 14.30 uur in het Edith Stein Trefcentrum.

Na een welkomstwoord door de secretaris van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, Mevrouw J. Stassen – Muyrers, werd de  Edith Stein biografie door haar toegelicht.

Bij aankomst in de kapel van de Zusters Karmelietessen werden, door  de priorin, Zuster Paula, de deuren en luiken geopend zodat  het koor en de vaste gebedsplaats van Edith Stein goed zichtbaar was. Tevens zagen  wij het Edith Stein kamertje waar zij kleine werkzaamheden verricht heeft. ( nu een kleine foto-expositie ) De gedenktegel in de Peyerstraat werd eveneens bezocht.

Terug in het Trefcentrum werd een kopje koffie geserveerd en van de  gelegenheid tot bezoek in ons  archief,  zeer  geïnteresseerd gebruik gemaakt, getuige de vele vragen welke gesteld werden.

De middag werd in de  St. Landricuskerk afgesloten met de Edith Stein DVD,  de toelichting van drieluik , koormantel en gebrandschilderde Edith Stein vensters.  H.E.H. Pastoor Deken Mgr. M. Hanneman  hield tot slot nog een vesperdienst.

commandeur

Landscommandeur de heer G Priekaerts

ridders-vh-h

De Ridders van het H. Graf van Jeruzalem


Zoeken