Uniek “Europa Vredeskruis” voor één dag tentoongesteld in Echt

3 mei 2007


europakruis-voor-de-siteOp donderdag 3 mei 2007 vond in Echt een uitzonderlijke gebeurtenis plaats, immers het “Europa Vredeskruis”, toegewijd aan onze Heilige Zuster Edith Stein, werd de gehele dag tentoongesteld in der Bovenste Straat voor het klooster van de zusters Karmelietessen van 8.00 uur tot 15.00 uur. Het door de Oostenrijkse kunstenaar Helmut Strobl zelf ontworpen kruis is, gelijktijdig met de in de stad Patsch gebouwde piramidevormige kapel, ingewijd door de plaatselijke pastoor Norbert Gapp en door Paus Benedictus XVI gezegend ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder onze Vredesheilige Edith Stein. De kunstenaar loste hiermede een gedane belofte in aan de voormalige burgemeester van Patsch Josef Rinner, die destijds op een tractor is verongelukt. Het kruis ging op vredes- en verzoeningsreis door Europa “in het spoor van Edith Stein” Onder het thema 365 minuten ter bezinning en nagedachtenis aan deze Heilige werd dit unieke kunstwerk 8 opeenvolgende dagen uitgestald in respectievelijk Keulen, Echt, Dresden,Breslau, Auschwitz, Wenen en tenslotte in Innsbruck. Een internationale erkenning van Echt als enig bedevaartsoord van Edith Stein in Nederland, prominent aanwezig tussen al deze gevestigde grote steden van naam! Een feit om trots op te zijn en een hele eer voor de Stichting Dr.Edith Stein Echt, dit gezien als blijk van internationale waardering voor de enorme inspanning voor de promotie van Echt als bedevaartsoord van onze heilige Zuster. De tentoonstelling werd op 3 mei ’s ochtends in aanwezigheid van een delegatie van het College van Burgemeester en Wethouders met een korte plechtigheid geopend. De komst van het kruis sloot naadloos aan bij de viering van het 40- jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt van 4 tot 6 mei met als apotheose de Pontificale Eucharistieviering op 6 mei om 10.00 uur in de H.Landricuskerk.

 


Zoeken