Herdruk boek “De Heilige Edith Stein en haar tijd” van Willem Heemskerk

28 december 2005


Op veler verzoek is na overleg tussen de auteur en de Stichting Dr. Edith Stein Echt. NL besloten tot herdruk van dit boek met het fascinerende levensverhaal van Edith Stein.

Het boek is na uitgebreid onderzoekswerk tot stand gekomen.

In Edith Stein – Jodin/Christin, filosofe, Karmelietes en oud inwoonster van Echt L. – ontmoeten wij een bijzondere vrouw wier rijkdom van geest en hart ons aanspreekt.
Dat geldt ook voor haar strijd voor de rechten van de vrouw.
Zij werd met haar zus Rosa na wegvoering uit Echt en het kamp Westerbork vergast in Auschwitz op 9 augustus 1942.  Beider verblijf in de Karmel Echt krijgt in dit boek extra aandacht.
Het rond deze moderne Heilige opgetrokken tijdsbeeld-  met o.a. een markante beschrijving van de grote  dramatiek van de kampen, de nazi- ideologie, de Wannsee- conferentie, de Auschwitz- leugen  en  het  verzet tegen de nazi’s-  maakt,  tezamen met en stuk autobiografie van de auteur zelf , dit boek alleszins lezenswaard.
De spirituele benadering  inzake een betere verhouding Jodendom- Christendom betekent een zeer nuttige aanvulling  op de bestaande literatuur.
Dit boeiend boek is tegen de prijs van € 21.50 verkrijgbaar bij:

Mw. J.Stassen Muyrers , secr. Stichting Dr. Edith Stein Echt NL. , Berkelaarsweg 27 , 6101 AV  Echt
tel 0475- 482136 of 06-51085179

Bruna boekhandel , Ursulinenstraat 9, Echt
VVV kantoor, Plats 1, Echt
Boekhandel   Boom , Neerstraat 31 A  Roermond

Auteutr Dr. W.Heemskerk  (1921) promoveerde in 1985 op een proefschrift over internationaal waterbeheer. Hij was o.a. Burgemeester van Posterholt/ St. Odiliënberg en van Echt, alsmede docent staatsrecht. Ook was hij mede- oprichter van het Comité  Dr. Edith Stein Herdenking Echt (1967).
Hij verzorgde vele publicaties over water (ethiek), alsmede over Edith en Rosa Stein.

“Geen enkele vrouw is alleen maar vrouw” Acta medica catholica vol 72,3, 2003 p. 42-49

Kerremans, Ilse. “Edith Stein en de Karmel” in Nieuw Leven, 52:4
(Oktober-November-December 1998), 295-307.

Kerremans, Ilse. “Edith Stein en het Gebed” in Schakel, 29:112 (januari, februari,
maart 1999), 19-22.

Kerremans, Ilse.”Edith Stein: een heilige voor onze tijd” in Aggiornamento, 30:3
(September 1998), 166-174.

Kerremans, Ilse.”Edith Stein. Être femme dans la société, dans l’église, dans la
vie professionelle” in Acta Medica Catholica, 68:2 (1999), 15-16.

Kerremans, Ilse.”Edith Stein: filosofe — karmelietes — jodin” in Band.
Contactblad van de Vlaamse Karmelprovincie, 31:2 (1997), 112-117.

Kerremans, Ilse.”Edith Stein, philosophe, carmélite, juive” in Bulletin des
Carmels de Belgique sud, 120 (septembre 1998), 10-13.

Kerremans, Ilse.”Edith Stein voor onze tijd” in ‘Samen’ kontaktblad van de
nederlandse hervormde karmel, 35:4 (November 1998), 7-16.

Kerremans, Ilse.”Edith Stein. Vrouw zijn in samenleving, kerk en beroep” in Acta
Medica Catholica, 68:2 (1999), 7-13.

Kerremans, Ilse.”Overvloed van God: De Karmel” in Levende Vlam van Liefde, 21:2 (Nov. 1998), 4-9.

Kerremans, Ilse.”Trouw aan het leven. Leven in Trouw. Overwegingen bij het leven
van Edith Stein” in Teresia: Spiritualiteit van de Karmel, 3 (1998),
25-36.

Dr.W.F.A. Heemskerk: Edith Stein en de Carmel Echt(met fraaie foto’s) in Ëchter Landj”, Heemskerk Echt.e.o. 1e druk 1987, 2e druk 1988

Idem Heemskerk, De vluchtelinge dr.Edith Stein en haar 50-
jarige verbondenheid met Echt, in het streekorgaan de
Echter-Echo van 5 mei 1988 (Bevrijdingsdag);

Idem Heemskerk, ‘Edith Stein een voorbeeld’, hoofdartikel
in het Katholiek Nieuwsblad, ’s Hertogenbosch 01.10.1991,
pag. 8;

Idem Heemskerk, ‘Edith Steins grote voorbeelden’ in
Bisdomblad ‘de Sleutel’, (RUBRIEK SPIRITUALITEIT) dd. dec.
1992, pag.no. 23/24;

Idem Heemskerk, De rol van Pius XII, in het Katholiek
Nieuwsblad, ’s Hertogenbosch, van maart 1994;

Idem Heemskerk, Toenemende belangstelling voor Dr. Edith
Stein, in ‘De Sleutel’ dd. oktober 1994, pag.19;

Idem Heemskerk, ‘Groeiende belangstelling voor leven en
werk van Edith Stein’ in het Katholiek Nieuwsblad van 28
april 1995, p.20 e.v.;

Idem Heemskerk, Europa en Zr. Edith Stein, in ‘De Sleu-
tel’ (Rubriek Wereldkerk), dd. April 1995, pag.7;

Idem Heemskerk, ‘DE AUSCHWITZ-leugen’, Duitse rechters en
provocaties, in Het katholiek nieuwsblad, dd. 1 juli 1994,
no. 49, p.14 e.v. met foto;

Idem Heemskerk, ‘De Zalige Edith Stein en ECHT’ in ‘De
Sleutel; van januari 1997, pag.16 en 17;

Idem Heemskerk, ‘Edith Stein Reveil’ (nieuwe glas-in-lood
ramen Carmel Echt, Bovenstestraat no.8) in ‘De Sleutel’ van
mei 1997, pag. 16 e.v. met fraaie foto’s; .

W.Heemskerk,’Rosa Stein’, de grote onbekende naast haar zus
Edith, in ‘De Sleutel’ van maart 1994;

Idem Heemskerk, Herdenking 100e geboorte dag Zr. Edith
Stein, in ‘De Sleutel’ van juli 1991, pag. 25 e.v.;

Karin Deneer, Max Hamburger, W.Heemskerk e.a., prachtig
beeldverslag viering Heilig verklaring Zr.Edith Stein, in
‘De Sleutel’ van 16 november 1998, nr.16;

Vrienden van Edith Stein ‘als een brandende toorts’
documentatie getuigenissen over Edith Stein (waaronder die
van mgr.pastoor-deken J.Joosten en W. Heemskerk) Echt Nl.
1967.

Prof.L.J.Elders,cs. Edith Stein studies, Tabor Brugge 1991
zie het voorwoord.

W.F.A. Heemskerk, ‘O.L.Vrouw van Schilberg in woord en
beeld’ in het jubileum boekje: Driehonderd jaar Kapel van
Schilberg, 1691 – 1991, uitgave van de St.Onze Lieve Vrouw
van Schilberg 1991/1992, pag.6 e.v.

W.F.A. Heemskerk, “De H. Edith Stein en haar tijd”
1e en 2e druk 2005, 3e druk 2010.

edith-stein-bergzabern

Kerk in Bergzabern


Zoeken